Преяждане

Преяждане (или хиперфагия) е тежко и животозастрашаващо нарушение в храненето, характеризиращо се с повтарящи се епизоди на консумация на големи количества храна (често много бързо и до точката на дискомфорт), последвано от усещане за загуба на контрол и чувство за вина, срам, страдание. За разлика от булимията, тук липсва използването на компенсаторни мерки с цел освобождаване (пречистване) от поетата храна. Склонността към преяждане често води до наддаване на тегло и затлъстяване, което само подсилва натрапчивото хранене. Става порочен кръг: да се храни, за да се чувства по-добре, след което възникват отрицателните емоции и  връщането обратно към храната с цел облекчение.

ПРЕЯЖДАНЕ