Политика за поверителност

Политика за поверителност и защита на личните данни

Настоящата политика за поверителност има за цел да Ви информира за начина, по който се събират, обработват и използват Вашите данни в интернет сайт с адрес: www.tedyslife.com, както и за Вашите права като потребители.

Администратор на този сайт е юридическото лице ТЕДИС ЛАЙФ ЕООД и като такъв той запазва правото да променя Политиката за поверителност по всяко време, за което ще информира потребителите по подходящ начин.

Вашите данни и информация се съхраняват при нас в База данни, като процесът е изцяло законосъобразен с българското законодателство, както и във връзка с директивата GDPR, Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) на Европейския съюз и Закона за елекронна търговия (ЗЕТ).

Вашите лични данни, включително имена, телефонен номер, адрес, имейл адрес и всякакви други данни, които предоставяте при използване на сайта www.tedyslife.com се съхраняват и използват единствено и само от администратора на този сайт и при никакви обстоятелства не могат да бъдат предавани на трети лица – фирми, маркетинг агенции и др. 

Чрез обработка на Вашите лични данни и при спазване на тяхната поверителност, ние подготвяме съдържание и предлагаме продукти и услуги, които биха могли да съответстват на Вашите потребителски предпочитания. ТЕДИС ЛАЙФ ЕООД използва личните Ви данни единствено за целите, за които са събрани и при Ваше изрично разрешение, чрез доброволно предоставена информация и лични данни при попълване на формуляр в нашия сайт, когато отбележите, че искате да получавате известия повреме на процеса на поръчка през сайта или при регистриране за получаване на известия по имейл.

При всякакви въпроси относно начина, по който събираме, обработваме и използваме личните Ви данни, моля свържете се с нас на tedyslife@gmail.com