Пакет „Баланс + хранителна програма“


Пакетът включва:

  • две консултации, всяка с продължителност 60 мин.
  • изготвяне на хранителна програма, която е на база любими ваши продукти
  • методика за „построяване“ на едно основно хранене                                      
  • хранителен дневник – изпраща се заедно с програмата
  • мониторинг на хранителното поведение след изготвяне на програмата

Консултациите се осъществяват чрез телефонен разговор или видео връзка.

Цена: 350лв.