Консултация при съмнения, че ваш близък страда от хранително разстройство


Препоръчва се при: сериозни хранителни нарушения, застрашаващи живота на близък, приятел, роднина

Какво да очаквате…

В първия разговор ще обсъдим:

  • какви са притесненията ви и за кого се отнасят
  • нагласата и поведенията на човека, който смятате, че е засегнат от вид хранително разстройство
  • ще коментираме моите виждания за вида хранително разстройство и степента на сериозност на проблема спрямо моята преценка след предоставената от вас информация

В последващи онлайн разговори и срещи:

  • ще обсъдим план за действие, който да включва участие на засегнатия в следващия етап/разговор/среща

Препоръчвам втория разговор да се проведе от 3 до 5 дни след първата консултация!

Цена и времетраене


Първа сесия – 60 лв.

Всяка следваща – 50 лв.

ЗАПИШИ ЧАС