Индивидуална консултация + програма и насоки за хранене


Препоръчва се при: нездравословна връзка с храната и готовност, желание и мотивация за промяна в начина на хранене с цел постигане на здравословни и хармонични отношения с храната

Какво да очаквате…

В първия разговор ще обсъдим:

  • причините, които са ви провокирали да се свържете с мен
  • вашите очаквания от сесиите си с мен
  • ежедневния ви ритъм и начин на хранене

Ще получите насоки и индивидуална програма за хранене до 3 дни след първата консултация! 

Ако решите да продължим в процеса (след края на нашия първи разговор и след получаване на програмата) с цел устойчиви и дългосрочни резултати:

  • ще получите хранителен дневник и файл, който да попълвате и следим заедно на седмична, двуседмична или месечна база (по ваша или наша съвместна преценка) резултатите и това как се чувствате

В последващи онлайн разговори и срещи:

  • ще споделите проблемите и затрудненията, които сте срещнали 
  • ще правим оценка на резултатите и последващ план за действие

Препоръчвам разговорите за оценка на резултатите да се провеждат на седмична или двуседмична база!

Цена и времетраене


Първа сесия + програма за хранене – 120 лв.

Всяка следваща – 50 лв.

ЗАПИШИ ЧАС