Индивидуална консултация при хранителни разстройства


Препоръчва се при: сериозни хранителни нарушения, които влошават изцяло качеството на живот и оказват влияние върху психичното и физиологично здраве на засегнатия

Какво да очаквате…

В първия разговор ще обсъдим:

  • причините, които са ви провокирали да се свържете с мен и потърсите помощ
  • вашите очаквания от сесиите си с мен

Ако решите да продължим в процеса след края на нашия първи разговор:

  • ще получите въпросник и хранителен дневник, които да попълните на спокойствие и изпратите до мен

В последващи онлайн разговори и срещи:

  • ще направим план за действие и индикативна времева рамка, която в процеса на нашата работа ще варира в зависимост от индивидуалните ви нужди и резултатите, които постигаме
  • ще разписваме стъпки, които да следваме с цел справяне с проблема

Препоръчвам втория разговор да се проведе от 7 до 10 дни след първата консултация!

Цена и времетраене


Първа сесия – 60 лв.

Всяка следваща – 50 лв.

ЗАПИШИ ЧАС