Индивидуална консултация „Разбиране и подкрепа“


Включва:

  • една на брой консултация с продължителност от 60 до 90 мин.

По преценка и спрямо спецификата на проблема:

  • писмен анализ и обобщение от проведената среща
  • стъпки и действия за справяне с хранителното нарушение
  • ръководство за всяка една от разписаните стъпки
  • методика за построяване на едно основно хранене
  • хранителен дневник

Консултацията се осъществява чрез телефонен разговор или видео връзка. При сериозни и по-специфични случаи съществува възможност и за среща на живо.

Подходяща:

  • при нужда от споделяне или конкретни запитвания/въпроси касаещи хранителните разстройства, вашето хранително поведение или това на ваш близък, роднина.

Цена: 150 лв.

Всяка следваща консултация е с продълижителност 50 мин. и цена 100 лв.