Пакет „Анализ и мониторинг на хранителното поведение“


Пакетът включва:

  • хранителен дневник и въпросник 
  • анализ на хранителното поведение, като с него се дава старт на съвместната ни работа
  • 4 на брой писмени консултации в рамките на един месец (веднъж седмично, в определен и от двете страни ден от седмицата) 
  • план за действие и разписване на стъпки след всяка консултация с цел справяне с проблема
  • хранителна програма – НЕ поредния режим/диета, а структурирани насоки и образованост около храненето и това как функционира тялото ни

Консултациите се осъществяват чрез писмена комуникация по e-mail.

Цена: 250лв.