Едномесечен пакет „В мир и хармония с храната и себе си“


Пакетът включва:

  • 4 консултации (препоръчително х 1 седмично), всяка с продължителност 60 мин.
  • хранителен дневник и въпросник – изпращат се преди старта на пакетните консултации
  • мониторинг на хранителното поведение
  • план за действие и разписване на стъпки след всяка консултация с цел справяне с проблема

Консултациите се осъществяват чрез телефонен разговор или видео връзка.

Цена: определя се по време на първия безплатен разговор спрямо нуждите и спецификата на проблема, тъй като съществува възможност и за срещи на живо (за хора, които биха дошли до София или са от тук).


Презаписване за последващ месечен пакет със следните параметри*

  • 4 консултации (препоръчително х 1 седмично), всяка с продължителност 60 мин.
  • ежеседмичен мониторинг на храненията 
  • надграждане на стъпките спрямо прогреса и напредъка през предходния месец

*При желание, нужда и в случай, че отчитате положителна промяна на база изминалите консултации!