Едномесечен пакет „В мир и хармония с храната“


Пакетът включва:

  • 4 консултации (препоръчително х 1 седмично), всяка с продължителност 60 мин. 
  • хранителен дневник и въпросник – изпращат се преди старта на пакетните консултации
  • мониторинг на хранителното поведение
  • план за действие и разписване на стъпки след всяка консултация с цел справяне с проблема

Консултациите се осъществяват чрез телефонен разговор или през една от следните мрежи:


Презаписване за последващ месечен пакет със следните параметри*

  • 4 консултации (препоръчително х 1 седмично), всяка с продължителност 60 мин.
  • ежеседмичен мониторинг на храненията 
  • надграждане на стъпките спрямо прогреса и напредъка през предходния месец

Цена за презаписване: 150 лв.

*При желание, нужда и в случай, че отчитате положителна промяна на база изминалите консултации!

Цена


200 лв.

ЗАПИШИ ЧАС